cena stavebního projektu

 • 1.Cena projektu novostavby pro stavební povolení včetně vyřízení (
 1. náklady stavby do 1 mil. -> 10 - 8 %
 2. náklady stavby 1-2 mil.  -> 8 - 6 %
 3. náklady stavby 2-3 mil.  -> 6 - 5 %
 4. náklady stavby 3-4 mil.  -> 5 - 4 %
 5. náklady stavby > 4 mil.  -> 4 %
 • 2.Cena projektu pro realizaci
  • určení dle domluvy a projektu předchozího stupně (1.) v rozsahu navíc od 1- 5 %
 • Cena projektu pro rekonstrukce - navýšení bodu 1. 
  1. náklady stavby do 1 mil. -> 2 %
  2. náklady stavby 1-2 mil.  -> 2 - 1,5 %
  3. náklady stavby 2-3 mil.  -> 1,5 - 1 %
  4. náklady stavby > 3 mil.  -> 1 %
 • Cena zaměření stávajícího stavu                             
 1. Kategorie I. Jednoduchý pravidelný půdorys, stropy a podlahy rovné v jedné úrovni, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění. Fasáda jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové.  
 2. Kategorie II. Členitý půdorys, stropy z části jednoduché, trámové nebo klenuté jednoduchými klenbami, okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami, ale rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá se šambránami kolem otvorů, střechy valbové.
 3. Kategorie III. Členitý nepravidelný půdorys. Stropy trámové, profilované nebo částečně klenuté ze složitějších kleneb (valené s lunetami, křížové bez žeber apod.), podlahy v různých úrovních, okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami se záklenky v nadpraží ostění, fasáda složitá s architektonickými dekorativními prvky.
 4. Kategorie IV. Nepravidelný členěnitý půdorys. Stropy složité trámové nebo se složitými klenbami (křížová s žebry, pruská, česká placka, síťová apod.), podlahy v jednom podlaží v různých úrovních, okenní otvory částečně klenuté, nestejné výšky prostorů, krovy staré soustavy (ležaté stolice nebo složité krovy tesané), fasáda s bohatými architektonickými detaily, včetně objektů, které jsou národními kulturními památkami.
  • Kategorie I.
   1. minimálně od 5000 Kč 
   2. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 100 m2 -> 50 Kč m2
   3. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 200 m2 -> 40 Kč m2
   4. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 300 m2 -> 35 Kč m2
   5. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 400 m2 -> 30 Kč m2
   6. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 500 m2 -> 25 Kč m2
   7. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 600 m2 -> 20 Kč m2
  • Kategorie II.
   1. minimálně od 8500 Kč 
   2. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 100 m2 -> 85 Kč m2
   3. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 200 m2 -> 65 Kč m2
   4. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 300 m2 -> 55 Kč m2
   5. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 400 m2 -> 50 Kč m2
   6. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 500 m2 -> 45 Kč m2
   7. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 600 m2 -> 40 Kč m2
  • Kategorie III.
   1. minimálně od 12 000 Kč 
   2. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 100 m2 -> 120 Kč m2
   3. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 200 m2 -> 90 Kč m2
   4. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 300 m2 -> 80 Kč m2
   5. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 400 m2 -> 70 Kč m2
   6. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 500 m2 -> 65 Kč m2
   7. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 600 m2 -> 60 Kč m2
  •   Kategorie IV.
   1. minimálně od 15 000 Kč 
   2. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 100 m2 -> 150 Kč m2
   3. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 200 m2 -> 120 Kč m2
   4. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 300 m2 -> 105 Kč m2
   5. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 400 m2 -> 95 Kč m2
   6. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 500 m2 -> 90 Kč m2
   7. Půdorysná plocha zaměřené plochy do 600 m2 -> 85 Kč m2                                                                                                                            
Přesnější cena se upřesní na základě konkrétního záměru, náročnosti a dle domluvy s investorem o detailním vypracování.