Náklady na stavbu

Potřebujete vědět cenu stavby? Neuvedu tu přesné hodnoty vzhledem k tomu, že každá stavba je jiná a obsahuje více či méně cenových položek, které se postupně upřesňují až na základě jednotlivých stupňů dokumentace a požadavku investora. Mohl bych zde uvést příklad pohledového materiálu, který můžete zakoupit v cenové relaci 200 i 4000 Kč za 1m2.

Obsah stránky proto vezměte spíše jako návod jak dosáhnou orientační cenu stavby a co může ovlivnit náklady, již při výběru pozemku. 

Orientační cena budoucí stavby

 • platí převážně u rodinných domů 
 • ceny jsou uvedeny bez DPH
 • i zde platí poměr cena / výkon respektive náklady stavby / provozní náklady
 • nižší ceny za m3 dosáhnete jen při stavbě svépomoci a technické vyspělosti stavebníka

Pokud uvažujete kromě stavby samotné i s umístěním technologické části 

 • jedná se především o vytápění, větrání s rekuperací, využití solární energie, dešťové atd.
 • tak uvažujte 4000-5000 Kč za m3 obestavěného prostoru

Pokud uvažujete jen se stavbou bez technologické části

 • jedná se hlavně o přístavby, nástavby atd. kde je technologie již vybudovaná nebo se neuvažuje 
 • 3000-4000 Kč za m3 obestavěného prostoru

Co ovlivní budoucí provozní náklady

 • Tvar a prostorové uspořádaní domu
 • Volba energetického standardu domu  ( Nízkoenergetická, pasivní a blízké budoucnosti i nulová )
 • Správné natočení domu na světové strany 
 • Optimalizace typu zasklení a velikost oken
 • Stínění oken

Zakladní podněty ovlivňující cenu stavby

1. VÝBĚR SPRÁVNÉHO POZEMKU A JEHO CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ

Pozemek je v rovinatém nebo svažitém terénu

 • Ovlivní možnost konstrukčního a stavebního řešení. Jedná se především o velikost výkopových a základových prací, popřípadě dopravní obslužnosti.

Výška hladiny spodní vody, typ zeminy a její únosnost

 • Vliv na konstrukční a stavební řešení. Informaci zjistíme inženýrsko geologickým průzkumem, popřípadě předpokladem projektanta nebo informacemi od stavebníků v blízkém okolí. Vždy závisí na velikosti dané stavby.

2. VELIKOST, TVAROVÉ A ESTETICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

 • Na cenu má vliv realizace podsklepeného / nepodsklepeného, popřípadě přízemního / patrového objektu. Tvarové řešení standartní / nestandartní či výběr materiálu, jeho lokální dostupnost a způsob jeho provádění.

3.PŘIPOJENÍ STAVBY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Přípojka vody

 • Ano, připojení je možné se souhlasem správce sítě.
 • Ne, je nutné hledat alternativy např. studna – nutná hygienická nezávadnost.

Plyn

 • Ano, připojení je možné se souhlasem správce sítě.
 • Ne, je nutné hledat alternativy např. zásobníky nebo přechod na jiný zdroj.

Elektrická energie

 • Ano, připojení je možné se souhlasem správce sítě.
 • Ne, je nutné hledat alternativy např. fotovoltaické panely s akumulací do baterií, elektrocentrály, kogenerační jednotky.

Splašková kanalizace

 • Ano, připojení je možné se souhlasem správce sítě.
 • Ne, je nutné hledat alternativy např. čistička odpadních vod se vsakem do zeminy, septik se vsakem nebo žumpa s pravidelným vyvážením.

Dešťová kanalizace

 • Ano, připojení je možné se souhlasem správce sítě.
 • Ne, je nutné hledat alternativy např. zásobník pro zpětné využití s bezpečnostním přepadem do vsaku,vodoteče,kanalizace, zemního drenu či poldru.