projektování staveb

provádím autorizované projekty rodinných domů,administrativních a občanských budov či průmyslových hal v Novém Jičíně a jeho blízkém okolí,ať už se jedná o novostavby,rekonstrukce,stavební úpravy,nástavby,vestavby a přístavby.Při návrhu dbám na energetickou náročnost a ekonomickou efektivitu provozu. Zabývám se nízkoenergetickými a pasivními domy, postupně i nulovými (domy s téměř nulovou spotřebou), které vstoupí v průběhu několika let legislativně v platnost a budou představovat energetický standart výstavby.

Postup spolupráce

  • Po prvotním kontaktu si domluvíme schůzku. Místo se bude odvíjet od velikosti a množství informací daného záměru, nejlépe ale v místě stavby. 
  • Na základě informací vypracuji cenovou nabídku a navrhnu předpokládaný postup i stupeň dokumentace.
  • Vypracuji studii stavby s vizualizací ve 3D. 
  • Po odsouhlasení studie bude realizovaná projektová dokumentace.

Architektura / stavební projekce 

Většina lidí v životě dojde do stádia, kdy bude chtít realizovat svůj stavební sen, ať už pro bydlení, rekreaci či podnikatelský záměr. Proto už na začátku všeho musí investor, kromě nespočet dalších informací, vědět nejdůležitější otázku, jak bude daný záměr financovat a kolik prostředků chce použít.

Stavebnictví je ve většině případu nákladná záležitost a mnohdy naruší domácí rozpočet na několik let, proto je nutné zakomponovat co nejvíc požadavků už v projekční fázi a vyvarovat se tím nepředpokládaných výdajů.I zde platí poměr mezi cenou projektu a cenou realizace.

 Proto se ve stavebnictví nachází několik stupňů projektových dokumentací, ovlivněných samotnou velikostí stavby a daným územím, ať už se jedná o studii, dokumentaci pro územní čí stavební řízení nebo pro realizaci stavby.

 Nabízím Vám nejen samotnou kompletní projektovou dokumentaci a pomoc při procházení složitým stavebním procesem povolování, ale i vzhledem k časové náročnosti, ať už v projekční či realizační fázi, osobní a přátelský přístup. 

 

Čím nižší cena projektu tím vyšší cena realizace stavby z více neočekávanými výdaji.

Zateplení z hlediska tepelně-ekonomické efektivity

Při návrhu zateplení je nutné brát ohled nejen na tloušťku izolantu, za předpokladu dodržení tepelně technických norem, ale i na přijatelnou návratnost vložených investic. Z důvodu neustálého růstu cen energií jsou tepelně technické normy často aktualizovány a zpřísňovány, a proto se tloušťky zateplení při výpočtech neustálé mění. Dříve mohlo stačit 5 cm, dnes třeba 15 cm (záleží na vlastnostech tepelného izolantu a na zateplované konstrukci). 

Se současným zateplením u stávajících objektů by měla nastat i úprava nebo výměna zdroje vytápění, na což se často zapomíná. Poté dochází k přetápění budovy a s ním i častějšímu větrání, tím zateplení a vložené investice ztrácí smysl.