Architektura / stavební projekce 

Provádíme projekty rodinných a bytových domů, občanských budov či průmyslových hal, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce.

Dále dokumentaci stávajícího stavu, popřípadě projekty pro dotační programy.

 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Doba trvaní projektu až k vyřízení stavebního povolení není pevně stanovena a odvíjí se od náročností dané stavby, místní lokality čí stavebního úřadu.

 V případě obvyklých řešení můžeme předpokládat: 

  • Předprojektová příprava 30 až 60 dnů
  • Studie - 30 až 60 dnů
  • Projektová dokumentace - 60 až 90 dnů (závisí i na aktuální kapacitě ostatních projektantů)
  • projednání s dotčenými orgány, vlastníky pozemku - 30 až 150 dnů
  • Stavební úřad - 30 až 90 dnů
  • Orientační celková doba 6 - 15 měsíců

Doba trvání může být výrazně zkrácena, z důvodu některých stavebních řešení, která nemusí jít přes proces stavebního povolení nebo také prodloužena z důvodu majetkoprávních vztahů či složitosti projektu.