Průkazy energetické náročnosti

Povinný dokument, který nám dá orientační, ne však reálnou představu o energetické náročnosti objektu. Výpočty v průkazu jsou uvažovány na základě předpokládaného způsobu využití místnosti (objektu) se standardizovaným chováním uživatele (stejná teplota, větraní atd.). Vzhledem k tomu, že každý uživatel se chová jinak, tak tenhle průkaz neukazuje reálnou spotřebu, slouží jen k porovnání s ostatními objekty, popřípadě k návrhu projekčních prací za účelem úspory energií.

I zde platí, že pokud se jedná o stávající budovu a nejsou zjištěny co nejpodrobnější poznatky (souvisí to i s osobní návštěvou energetického specialisty), tak dokument je ve většině případu, dle mého názoru, zbytečný.