Ceník

Z celkové ceny díla
2,5 % z částky do 1 000 000 Kč bez DPH
2,0 % z částky do 2 000 000 Kč bez DPH
1,5 % z částky nad 2 000 000 Kč bez DPH                                   
 
 
Při použití hodinové sazby
Stavební, technický dozor                             500-800 Kč/hod
 
Přesnější cena se upřesní na základě konkretního záměru.