Stavební povolení 

Pokud chcete nahlédnout do světa byrokracie, tak ve stavebnictví ho určitě najdete.

Doba trvaní projektu až k vyřízení stavebního povolení není pevně stanovena a odvíjí se od náročností dané stavby, místní lokality čí stavebního úřadu aj. Dnes zabírá administrativa polovinu i více času, než samotná projektová dokumentace. 

 V případě obvyklých řešení můžeme předpokládat: 

  • Studie - 30 až 60 dnů
  • Předprojektová příprava 30 až 60 dnů
  • Projektová dokumentace - 30 až 60 dnů (závisí i na aktuální kapacitě ostatních projektantů)
  • projednání s dotčenými orgány, vlastníky pozemku - 30 až 90 dnů
  • Stavební úřad - 30 až 90 dnů
  • Orientační celková doba 5 - 12 měsíců

Doba trvání může být výrazně zkrácena, z důvodu některých stavebních řešení, která nemusí jít přes proces stavebního povolení.