Kdy je potřeba PENB

1.    U VÝSTAVBY NOVÉ BUDOVY

 • Od 1.1.2013 v rámci stavebního řízení je nutné dodržet, alespoň minimální energetický standart. Ostatní třídy náročnosti jsou dobrovolné. 
 • Energetická náročnost: Standartní,Nízkoenergetická,Pasivní,Nulová 
 • Od určitého roku, v závislosti na stavebníkovy, se mění energeticky minimální standart na hodnotu s téměř nulovou spotřebou.

VLASTNÍK:

 • ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI
  • Energetická vztažná plocha > 1500 m2  od 1.1. 2016
  • Energetická vztažná plocha > 350 m2  od 1.1. 2017
  • Energetická vztažná plocha < 350 m2 od 1.1. 2017
 • OSTATNÍ
  • Energetická vztažná plocha > 1500 m2 od 1.1. 2018
  • Energetická vztažná plocha > 350 m2 od 1.1. 2019
  • Energetická vztažná plocha < 350 m2 od 1.1. 2020

2.    U STÁVAJÍCÍ BUDOVY

 • PŘI REKONSTRUKCI
  • Větší změna dokončení budovy - probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25% úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. (výměna oken, zateplení, výměna zdroje)
 • NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉ VZTAŽNÉ PLOCHY A VLÁSTNÍKA BUDOVY
  • ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI
   • Energetická vztážná plocha > 500 m2  od 1.7. 2013
   • Energetická vztážná plocha > 250 m2  od 1.7. 2015

  • OSTATNÍ
   • Energetická vztážná plocha > 1500 m2  od 1.1. 2015
   • Energetická vztážná plocha > 1000 m2  od 1.1. 2017
   • Energetická vztážná plocha < 1000 m2 od 1.1. 2019
 • PŘI PRONÁJMU NEBO PRODEJI
Pozn.: energeticky vztažná plocha - zjednodušeně lze říci, že se jedná o součet všech ploch jednotlivých pater budovy , které jsou vytápěny