Tepelně technické zhodnocení stavební konstrukce

V rámci stavební činnosti se provádí i práce malého rozsahu, u kterých je projekt zbytečný. Bohužel často dochází neodborným zásahem a nerespektováním základních principů stavební fyziky k poškození konstrukce, které nemusí být nutno na první pohled vidět. Příkladem bych mohl uvést zvýšenou vlhkost uvnitř skladby a s ní spojené problémy s plísní, hnilobou a dřevokazným hmyzem. 

ZÁKLADNÍ CENÍK

Tepelně technický návrh/zhodnocení detailu stavební konstrukce

  • od 1000 Kč

POZNÁMKA:UVEDENÉ CENY JE MOŽNÉ UPRAVIT VZHLEDEM K NÁROČNOSTI ZADÁNÍ