Tepelně technické zhodnocení stavební konstrukce

V rámci stavební činnosti se provádí i práce malého rozsahu, u kterých je projekt zbytečný. Bohužel často dochází neodborným zásahem a nerespektováním základních principů stavební fyziky k poškození konstrukce, které nemusí být nutno na první pohled vidět. Příkladem bych mohl uvést zvýšenou vlhkost uvnitř skladby a s ní spojené problémy s plísní, hnilobou a dřevokazným hmyzem.