Postup spolupráce

  • Po domluvě vybereme vhodný termín, ovlivněn ve velké míře počasím.
  • Měření probíhají z důvodu přesnějších výsledků v brzkých ranních hodinách.
  • Na základě požadavků investora budou vypracovány vyhodnocující výsledky.

Termografické měření

Nad problémem termografii budov jsem se začal zabývat na základě masivního, někdy i bezhlavého zateplování staveb, a položil jsem si otázku: „Je opravdu návrh a provedení zateplení bez podrobného tepelně technického posouzení účinné?“ Ano, pokud je konstrukce dobře zmapovaná a provedena kvalitně z jednoho materiálu. To je ale případ mizivého množství staveb. Ve většině konstrukcí v obvodové části se nachází rozdílné materiály s jinou tepelnou vodivostí, ať už to jsou materiály viditelné či zakryté.

Termografie dá poznatek o možném souvrství skladby na základě prostupu tepelné energie. Poté z těchto informací můžeme optimalizovat návrh zateplení, například realizovat silnější tepelnou vrstvu u více ochlazovaných konstrukcí a naopak, a vše z hlediska architektury zakomponovat do nového vzhledu budovy. 

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledku je nutné dodržet co největší teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem budovy se zamezením oslunění fasády sluneční tepelnou energii. Proto se měření provádí převážně v zimních ranních hodinách v době, kdy rozdíl teplot je minimálně 15 °C.   

Termokameru lze využit prakticky na většinu "předmětů" vykazující rozdílné teploty než okolí, ve kterém je umístěno (například kontrola proudění teplé vody v otopných tělesech nebo v potrubí, ať už umístěné na povrchu nebo v konstrukci atd.).